Binhi: Wika at Pagbasa para sa Elementarya

May-akda: ESTER V. RAFLORES

Ang Binhi: Wika at Pagbasa para sa Elementarya ay seryeng alinsunod sa Enhanced Basic Curriculum (EBC) Act of 2013 at itinadhana ng Republic Act No. 10533 na K to 12 Kurikulum. Isinaalang-alang sa pagbabalangkas ng seryeng ito ang pangkalahatang layunin ng kurikulum na K to 12 na malinang ang isang buo at ganap na Pilipinong may kapaki-pakinabang na literasi.

Antas ISBN
Grade 1 978-971-655-447-2
Grade 2  978-971-655-458-8
 

Product Information

Natatanging Nilalaman

  • Masusing pinili ang mga akdang pampanitikan tungo sa lubusang pagkatuto ng mga batayang kasanayan sa pagbasa kung saan ang mga pagsasanay na ginamitan ng spiral approach ay iniangkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral.

  • Nililinang ang pagpapayaman sa talasalitaang magagamit ng mga mag-aaral sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan.

  • Inilakip ang mga pagpapahalagang makatutulong sa paglinang ng mabuting pag-uugali na matibay na instrumento sa pakikipag-ugnayan sa kapwa at pagharap sa totoong buhay sa loob at labas ng paaralan at tahanan.

  • May pagsasanay na inilakip para sa mga mag-aaral sa Baitang 1-3 sa penmanship, ispeling at pagsulat ng idinikitang pangungusap at malikhaing pagsulat sa Baitang 4-6.