Bagong Likha

May-akda: ESTER V. RAFLORES

Ang aklat na Bagong likha ay masusing binuo upang gabayan ang bawat batang mag-aaral sa mga pangunahing aralin sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat sa wikang Filipino bilang paghahanda sa susunod na antas ng pag-aaral. Ang aklat ay magsisilbing makabuluhang gamit tungo sa kawili- wili at mabisang pagkakatuto ng Filipino.Antas ISBN
Kindergarten 978-971-655-300-0
Preparatory 978-971-655-301-7

Product Information

Natatanging Nilalaman

  • Binubuo ng mga pagsasanay sa pagkilala ng mga bagay-bagay sa kapaligiran kasama ang kulay, hugis, laki, at bilang

  • Ganap na sasanayin ang paggamit ng koordinasyon ng paningin, pandinig, at pagsulat na mahahalagang sangkap tungo sa panimulang pagbasa