Sinag sa Ika-21 Siglo Gr. 7-10

         Ang Sinag sa Ika-21 Siglo ay isang Liwanag na pumapawi sa dilim. Isang liwanag nan ais makita ng lahat at maging gabay at inspirasyon sa paglalakbay upang matamo ang minimithing tagumpay at maging kalasag sa mga hamon ng buhay.

      Ito ang hangarin ng mga may-akda sa pagbuo ng serye – ang maging gabay o Liwanag sa pagkamit ng mithiin ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paghahasa ng kanilang mga kasanayan na kinakailangan sa pagharap sa tunay na hamon ng buhay. Ang hamon na ito ang pinakasentro din sa pagbuo ng Kagawaran ng Edukasyon (Department of Education o DepEd) ng K to 12 Kurikulum. Ito ay upang matugunan ang pangangailangan ng ating lipunan at ng mga mag-aaral sa kasalukuyang panahon.

         Kaakibat ng layuning ito, makikita sa bawat yunit ang iba’t ibang uri ng babasahing makakatulong sa mga mag-aaral sa pag-unawa sa minanang kultura ng mga Pilipino mula pa sa mga ninuno, sa mga dayuhang sumakop sa bansa, mga bansa sa Asya, at iba pang panig ng mundo. Ang mga aralin sa wika ay ayon din sa pangangailangan ng bawat indibidwal upang higit na magamit sa pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan sa kabuuan – maging ito ay pasulat o pasalita man.

Category:
Compare
Description

Sinag sa Ika-21 Siglo Grade 7: ISBN 978 – 971 – 655 – 603 – 2

Sinag sa Ika-21 Siglo Grade 8: ISBN 978 – 971 – 655 – 604 – 9

Sinag sa Ika-21 Siglo Grade 9: ISBN 978 – 971 – 655 – 605 – 6

Sinag sa Ika-21 Siglo Grade 10: ISBN 978 – 971 – 655 – 606 – 3

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sinag sa Ika-21 Siglo Gr. 7-10”

Your email address will not be published. Required fields are marked *