Kamalayan ng Lahing Pilipino Gr. 1-6

Ang Kamalayan ng Lahing Pilipino ay serye ng mga aklat-pampaaralan sa Araling Panlipunan para sa Elementarya. Ito ay binubuo ng mga aklat na may magkakatulad na balangkas at pagkakaugnay para sa mga mag-aaral sa iba’t ibang baitang sa Mababang Paaralan.

Naniniwala ang mga may-akda na sa paggamit ng mga aklat-pampaaralan na bumubuo sa seryeng ito, lubos na mauunawaan ng mga mag-aaral ang l<ahalagahan at pagkakaugnay-ugnay ng mga aralin sa asignaturang Araling Panlipunan mula sa Baitang 1 hanggang ” Baitang¬† 6.

Nagsilbing gabay sa paglikha ng seryerng ito ang K to 12 Kurikulum ng Araling Panlipunan mula sa Department of Education (DepEd). Isinaalang-alang ang mga mithiin at tunguhin (goal) ng kurikulum at sinundang mabuti ang mga isinasaad nitong mga nilalaman, tn rpantayang pangnilalalaman, pamantayan sa pagganap, at pamantayan sa pagkatuto.

Layon ng seryeng ito na makatulo sa paglikha ng mabubuti at mga produktibong mamamayan na may tamang kamalayan at maipagmamalaki ng lahing Pilipino!

Category:
Compare
Description

Kamalayan ng Lahing Pilipino Gr. 1 ISBN: 978-971-655-659-9

Kamalayan ng Lahing Pilipino Gr. 2 ISBN: 978-971-655-660-5

Kamalayan ng Lahing Pilipino Gr. 3 ISBN: 978-971-655-661-2

Kamalayan ng Lahing Pilipino Gr. 4 ISBN: 978-971-655-662-9

Kamalayan ng Lahing Pilipino Gr. 5 ISBN: 978-971-655-663-6

Kamalayan ng Lahing Pilipino Gr. 6 ISBN: 978-971-655-664-3

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kamalayan ng Lahing Pilipino Gr. 1-6”

Your email address will not be published. Required fields are marked *