Treehouse Araling Panlipunan K-12 Ed. K1 and K2, Nursery

Tungkol sa Serye

Ang Treehouse Preschool Learning Kit: Serye sa Araling Panlipunan ay isang pangkat ng mga pang-edukasyong aklat na binuo upang maihanda ang mga batang mag-aaral para sa mga kasanayan at kakayahan sa ika-21 siglo na sumusunod sa K to 12 Kindergarten Curriculum Guide ng Kagawaran ng Edukasyon (DepED).

Anp bawat aklat sa serye ay idinisenyo at nilikha upang maibigay ang mga pangunahing k alaman tungkol sa mga konsepto sa pag-aaral ng asignaturang Ar ling Panlipu an t upang matulungan silang mailapat ang nasabing mga kon epto sa pagliarap sa mga hamon sa totoong buhay. Ang mga paksa at a g kanilang kaukulang aktibidad ay iniayos mula sa payak hanggang s komplika o upang maging epektibo at madaling mau awaan, akabuluhan, at naka utuwa!

Ang mga aklat sa Treehouse Preschool Learning Kit: Serye sa Araling Panlipunan ay mga susi na magpapalabas sa buong kakayahan at natatanging lakas ng bawat batang mag-aaral.

Category:
Compare
Description

Treehouse (Araling Panlipunan K1) ISBN: 978-971-655-647-6

Treehouse (Araling Panlipunan N) ISBN: 978-971-655-629-2

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Treehouse Araling Panlipunan K-12 Ed. K1 and K2, Nursery”

Your email address will not be published. Required fields are marked *